Կրկնություն. մաթեմատիկա

Կրկնություն. մաթեմատիկա

1․ Որո՞նք  են ամենամեծ եւ ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ թվերը։

Ամենամեծ երկնիշ -99

Ամենափոքր երկնիշ -10

2․ Գրե՛ք  ստորև  բերված նախադասությունները՝ օգտագործելով + և – նշանները.

ա) Գիշերը  օդի ջերմաստիճանը  եղել է զրոյից 80 ցածր, իսկ ցերեկը՝ զրոյից 20 բարձր։

Պատ -80օ,+20օ

բ) Մակընթացության ժամանակ ջրի մակարդակը եղել է 0 նշագծից  315մ-ով բարձր, իսկ տեղատվության ժամանակ՝ 2110մ-ով ցածր։

Պատ +315մ,-2110մ

գ) Մեխիկո քաղաքը գտնվում է ծովի մակերեւույթից 2240 մ բարձրության վրա, իսկ Աստրախան քաղաքը՝ ծովի մակերեւույթից 25մ ցածր։

Պատ +2240մ, -25մ

3․Մեքենայի բաքի 7/14-ը լցնելու համար պահանջվում է 50 վայրկյան: Բաքի ո՞ր մասը կլցվի 1 րոպեում:

60×7/14=50=30/50=15/25

4. Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական եւ ամենամեծ դրական թվեր։

Պատ ոչ

5. Գրե՛ք այն երեք  հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝
ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը –5-ն է։

ա. -6.-5.-4  բ. -6.-7.-8

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Որքա՞ն է (2019:2018-1):(1-2019:2018) արտահայտության արժեքը:

(2019:2018-1):(1-2019:2018)=-1

7. Նկարում բերված ուղղանկյունը լցված է միանման շրջաններով, որոնցից յուրաքանչյուրը շոշափում է ուղղանկյան կողմը և հարևան շրջաններին: Որքա՞ն է այդ շրջանի շառավիղը, եթե ուղղանկյան պարագիծը 56սմ է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s