Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ Ամփոփում

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (70; 14) 70=7x2x5   14=2×7  (70; 14) 7×2=14
  բ․  ( 36; 24) 36=2x3x6   24=6x2x2  ( 36; 24) 6×2=12
  գ․  (48; 54)=1
  դ․  (14; 20)=1
  ե․  (52; 72; 92)=1
  զ․  (76; 36; 44)1,2,4 76=2x2x19  36=2x6x3  44=22×2 (76; 36; 44) 2×2=4

2․ Հեծանվորդը անցավ ճանապարհի 3/4 մասը։ Ճանապարհի ո՞ր տոկոսը մնաց անցնելու։

Պատ 2. 25% է մնացել

3․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար:

Պատ 36

4․ Գտնե՛լ 15⋅25⋅35⋅45⋅⋯⋅95−16⋅26⋅36⋅46⋅⋯⋅96 արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը:

5․ Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 109-ի։ Գտնել այդ թվերը:

6. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (22; 66)=1
բ․  ( 96; 64) 96=4x4x6  64=4x4x4  ( 96; 64) 4×4=16
գ․  (27; 45) 27=3x3x3 45=3x3x5   (27; 45) 3×3=9
դ․  (15; 9)=1
ե․  (29; 12; 31)=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s