Բաժանելիության հայտանիշները: Լրացուցիչ խնդիրներ

 1.  2; 4; 5 և 7 թվանշաններից յուրաքանչյուրը մեկ անգամ օգտագործելով` կազմիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը բաժանվի.
  ա. 3-ի;   2457,4527,5427
  բ. 4-ի;    4572,7524
  գ. 5-ի;    2475,4275
  դ. 8-ի:    4752
 2.  Գրիր *97* տեսքի բոլոր քառանիշ թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 45-ի:

 Դրանք են-2970,6975

 • 6781253 թվից ջնջեք հնարավորինս քիչ թվանշան այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 36-ի:
 •  1; 3; 5 և 6 թվանշաններից յուրաքանչյուրը մեկ անգամ օգտագործելով`  կազմիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվի
  ա. 3-ի; 1356,1653,5136
  բ. 4-ի;  3156,1356
  գ. 5-ի;  1365
  դ. 8-ի:  1356
 • 3*6*7 արտահայտության մեջ *-ները փոխարինիր միևնույն թվանշանով, այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի: 31617
  Լրացուցիչ առաջադրանք
 • 1-ից մինչև 1000-ն ընկած թվերի մեջ քանի թիվ կա, որ բաժանվում է 4-ի:

Այն թվերն են, որոնք ավարտվում են 2-ի 4-ի 6-ի 8-ի և 0-ի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s