Պատմություն

Առաջադրանք 1

1.Երեք նախադասությամբ ներկայացրու ՝ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը:

Մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը,որպեսզի իմանանք ինչպես են ապրել մարդիկ տարիներ առաջ, ինչպես են զարգացել պետություները, ինչպես է զարգացել և ձևավորվել ազգային հագուստը կամ տարազը,մշակույթն ու կրթությունը: Այդպես մենք կարողանում ենք պատկերացում կազմել մեր նախնիների անցած ուղղու մասին:

2.Տեսաֆիլմ- Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը

ա. Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո հինգ նախադասություն ավելացրու առաջին առաջադրանքին՝ ամբողջացնելով հարցի պատասխանը:

3. Ծանոթացում-Ինչ է ներկայացնում պատմական ժամանակագրական սանդղակը:

Երկրի պատմությունը ժամանակագրական կարգով ներկայացված է աղյուսակի տեսքով, որը հայտնի է երկրաբանական ժամանակագրություն անունով: Ժամանակագրությունը բաժանված է շրջանների՝ հիմնված

4.Պատմական սկզբնաղբյուրներ

Ծանոթանալ հետևյալ տեսակետին, ամփոփել մի քանի նախադասությամբ:

Ներկայացնել ձեր պատումը մեկ էջի սահմանում՝ օգտվելով տարբեր աղբյուրներից:

Պատմություն վաղնջական ժամանակները (ամփոփում)

Հնագույն մարդկանց պատմությունը մարդկանց առաջին շրջանն է:Այն անվանում է նախնադար:Պատմության առաջին շրջանը կոչվում է քարի դար:Այդ դարը կոչվում էր քարի դար, որովհետև մարդու օգտագործած և պատրաստած գործիքները քարից էին:Քարի դարը բաժանվում է երեք մասի հին(Պալեոիթ) միջին(մեզաոլիթ) և նոր(նեոլիթ):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s