Մայրենի

Բ-Պ-Փ բաղաձայնների ուղղագրությունը

Հայերենում բ, պ, փ  բաղաձայնները սովորաբար գրվում են այնպես, ինչպես արտասանվում են:

Օրինակ՝ ամբար, բամբակ, պապակ, պարապել, փրփուր, փափագ և այլն:

Բացառություններ՝

  • Ր-ից հետո

Փ լսվում է,  բ գրվում հետևյալ բառերում՝

 Դարբին, երբլիրբհարբելնուրբորբսուրբսրբելուրբաթ 

  • Մ-ից հետո

Փ լսվում է,  բ գրվում հետևյալ բառերում՝

համբերելհամբույր

  • Ձայնավորից հետո

Փ լսվում է,  բ գրվում հետևյալ բառերում՝

իբրխաբելշաբաթՀակոբՍերոբՔերոբ 

  • Ղբ տառերի խումբն արտասանվում է խպ. աղբաղբյուրեղբայրողբ  բառերում:

Կատարիր առաջադրանքները՝

1․Կազմիր նոր բառեր երբ, նուրբ, աղբ, շաբաթ, խաբել, եղբայր բառերով։

Երբ-երբեմեն,երբևիցե

Նուրբ-նրբություն,նրբագեղ,նրբաճաշակ

Աղբ-աղբաման,աղբանոց

Շաբաթ-շաբաոօրյակ

Խաբել-խաբեություն

Եղբայր-հորեղբայր

2․ Արմատները միացնելով՝ կազմիր նոր բառեր՝

Թմբուկ+թաղանթ-Թմբկաթաղանթ, դափնի+պսակ-Դափնեպսակ, աղբ+արկղ-Արբարկղ, սուրբ+վայր-Սրբավայր, ողբ+ձայն-Ողբաձայն, նուրբ+իրան-Նրբիրան, դափնի+վարդ-Դաբնեվարդ, սուրբ+պատկեր-Սրբապատկեր, քար+կոփ-Քարակոփ, ալի+ծուփ-Ալեծուփ, հույս+խաբ-Հուսախաբ, շեփոր+հար-Շեփորահար։

3․ Գրիր 5 ազգանուն, որոնք վերաբերում են բ-պ-փ-ի ուղղագրությանը։

Գաբրիելյան,Դարբինյան,Հակոբյան,Սերոբյան,Քերոբյան

4․Բաց թողած տեղերում լրացրու բ, պ կամ փ։

Գաբրիել, սփրթնել, դարպաս, դարբին, շամփուր, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, , համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ., Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

«Եղեգնուհին» հեքիաթի 5-րդ հատվածը

1․Հատվածից դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

թշթշալ-Թշթշոց հանել՝ արձակել:

խորովվել-Այրվել
2․ Հատվածից դուրս գրիր Եղեգնուհուն նկարագրող նախադասությունները։

Ամենքը մնացին հիացած։ Ի՜նչ գեղեցկություն, ի՜նչ շարժմունք, ի՜նչ
խոսք ու զրույց։ Եղեգնուհու հասակը իսկ և իսկ եղեգնի նման ճկուն ու ճոճուն, երբ խոսում էր՝
կարծես բերանից մարգարիտ էր թափվում, երբ ժպտում էր՝ երեսին վարդ-մանիշակ էր
փռվում։
3․ Ինքդ կազմիր հարցեր և առաջադրանքներ հատվածի վերաբերյալ։

Ինչ կլիներ եթե թագավորը չճանաչեր Եղեգնուհուն:

Նկարագրիր պառավին:

Եթե դու լինեիր պառավի պոխարեն  կպատմեիր իրականությունը թե ոչ:

 

Ես կարծում եմ, որ հեքիաթը մեզ ասում է, որ պետք չէ չար լինել:Ես կարծում եմ, որ այս հեքիաթը շատ հետաքրքիր էր:Ես սովորեցի այն, որ բարի միշտ կարող է հաղթել չարին:Հեքիաթից ինձ դուր եկավ պառավը և թագավորի տղան նրանք երկուսովել բարի էին:Հեքիատը շատ տպավորից էր այն էր տպավորիչ, որ քարից աղջիկ դուրս եկավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s