Մայրենի.Ապրիլի 14

1. 10 բառ, որ ունի երկու վանկ, օրինակ՝ կա-տու և 10 բառ, որ ունի երեք վանկ՝ օրինակ՝ մե-քե-նա:

Երկու վանկ ունեցող բառեր-աղջիկը,բոշա,մասեր,ավել,անգամ,մինչև,պառավ,տխրել,ծածկել,սիրուն:

Երեք վանկ ունեցող բառեր-փաթաթվել,զարմացած,գեղեցիկ,վատություն,լավություն,ժամանակ,հարկավոր, զարդարված,թագավոր,հաստատել:

2. Դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը, օրինակ՝ որդի- թ լսում ենք, դ գրում:

Աղջիկ-Ջ գրում ենք Չ լսում

համբուրել-Բ գրում ենք Փ լսում

խաբել-Բ գրում ենք Փ լսում

զարդարված-Դ գրում ենք Թ լսում

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s