Դարձվածքներ

Ծանոթ դարձվածքներ

հազար կտոր լինել-կտոր-կտոր լինել, ջարդուփշուր լինել:

գայլի բերան ընկնել-մեծ փոիձանքի հանդիպել:

էլի իր էշը-իր ասածը կամ իր արածը շարունակել ուշադրություն չդարձնելով ուրիշի դիտողություներին

Ուրիշ քամի փչել-այլ ընթասք ստանալ, այլ կերպ շուռ գալ հագամանքները փոխել

Ուր մնաց-մի տես այդ աղջիկը ուր մնաց կամ աղբյուր գնաց չեկավ

Անծանոթ դարձվածքներ

Վրան մի ծամելու միս չլիներ-Շատ նիհար ջլուտ լինել

Վրան նստել-վրան գալ:Կոստյումը թանկարժեք էր բայց վրան լավ չեր նստում

Ջուր կտրել-սաստիկ մինջև ոսկորնորը թրջվել

Ջուրն ընկնել-ջուր անցնել,կորչել,օգուտ չտալ

Ջուր կտրեցնել-Ահաբեկել,սաստիկ վախացնել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s