Դարձվացքներ

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկը աչքով ընկավ-տեսավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած-վախեցած նստած է:Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ-օգնել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան-հեշտ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-սփրթնել

պայման կապել-պայմանավորվել

քիթը կախել-նեղնալ

բերանը բաց մնալ-զարմացած

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը<<ուղիղ իմաստ>> Ես տեսա, որ սկյուռը մատը մցրեց բզեզի բույնը: <<Դարձվածք>>Նարեն մատը մցրեց բզեզի բույնը(Նարեն մտավ ուրիշի խոսակծության մեծ)

մատը կծել<<ուղիղ իմաստ>> Անգելինան ծովախոզուկ սիրելուց ծովախոզուկը կծեց Անգելինայի մատը<<Դարձվածք>> Անգելինան կծեց իմ մատը(Անգելինան գուշակեց իմ հանելուկը)

մատից փուշ հանել<<ուղիղ իմաստ>>Բժիշկը կենդանու մատից փուշ հանեց<<Դարձվածք>>Ինձ իմ ընկերները մատից փուշ հանեցին(Ինձ իմ ընկերները օգնեցին)

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

<<Մի անգամ ><Օրերից մի օր>> Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Մի լռիր, բժիշկ, <<ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել><Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել>>: /Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—          <<Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել><Գրողի ծոցն ուղարկել>>, քան Դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ սիրտը դող ընկավ-վախեցած. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել-Սաստիկ վախենալ:

Մի մատ-փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Ձեռ ու ոտից ընկած-տկար մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ-վատ բան անել և մեղավոր դուրս չգալ, սիրտ տալ-համարձակ. գլուխը կորցնել-շփոթվել, հալից ընկնել-հոգնած, սիրտը վկայել-զգալ, սիրտ անել-սիրահարվել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s