Իմ կարծիքը և ծնողի կարծիքը տնային աշխատանքի վերաբերյալ

Ես կարծում եմ, որ պետք չէ տնային աշխատանք տալ , որովհետև երեխայից ժամանակն է խլում և ծանրաբեռնում երեխային:

Ծնողիս կարծիքն ուրիշ է. նա ասում է պետք է տնային աշխատանք, որովհետև դա անրապնդում է գիտելիքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s