Ինչ սովորեցի Կոմիտասի մասին

images.jpg Կոմիտասը (Սողոմոնը) վեց ամսական էր նրա մայրը մահացավ: Իսկ տաս տարեկանում կորցրեց նաև հայրին և նրան սկսեց պահել հորական տատը:Սողոմոնի համար հորական տատը դարցավ երկրորդ մայր:Սովորեցի, որ նա 1875 թվականին Սողոմոնն ընդունվեց իրենց քաղաքի ուսումնարան: Որն ավարտեց 1880 թվականին:Երբ ուսումնարանը ավարտեց նա մեկնեց Բուրսա քաղաք ուսումը շարունակելու:Երբ Գևորգ Դ Կաթողիկոսը հրամայեց, որպեսզի Գևորգ վարդապետը իր հետ Քյոթահիայից մի որբ աշակերտ բերի։Գևորգ վարդապետը 20 երեխա բերեց, որոնց մեջ Սողոմոնել էր մասնակցում:Սողոմոնին առաջինը ներկայացավ, իսկ վերջինը հայերեն ներկայացավ այդ պառճառով էլ տղան չհասկացավ ոչինչ:Սողոմոնը պատասխանեց, թե եկել է սովորելու ու երգեց. «Լույս Զվարթ» երգելիս Սողոմոնը նկատեց, թե ինչպես կաթողիկոսի աչքերից արցունքներ գլորվեցին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s