Ամառային արձակուրդ մայրենի առաջանդրանքներ

Իմ կարդացաց հեքիաթը

Անտառի մանուկը Ղազարոս Աղայան

Անտառում մի երեխա կար նա սոված էր կաթ էր ուզում լաց էր լինում: Մի հովիվ լսեց, որ անտառից ինչ-որ ձայն է լսվում իր հորթուկի հետ եկան երեխայի ձայնով: Հովիվը համ կաթ տվեց, որ երեխան սնվի և պատմեց, որ իր մորը գերի են վերցրել  և երեխան հետո քնեց, իսկ հովիվը հորթուկին խնթրաց, որ երեխային քնացնի, իսկ հովիովը գնա հոտը արածի, որ հետո արթնանա կաթ տա:Այդ թաքավորության թագավորը շատեր ուզում տխա երեխա ունենալ:Իսկ մի օր երազի մեջ նա տեսավ, որ մի տղա կա իր անտառում նա միյանակ էր: Առավոտյան թագավորը իր զինվորներին վերցրեց և ուղևորվեցին դեպի անտառ և գտան երեղայի հետքերը երեղային գտան կաթ ուտելուց հովիվի գիրկը երեխային վերցրեց իսկ հովիվին ասաց, որ ես կպահեմ երեխային:Իսկ երեխայի անունը դրեցին Պախրատուր և Պախրատուրը մեծացավ թագավոր դարցավ իր ուժեղ զորքով գնաց ազատեց մորը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s