Մարկ Տվեն. Թոմ Սոյերի արկածները.

Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
դժբախտ շաբաթվա համբերությունն փորձել
2.Հատվածից դուրս գրիր կոչական ունեցող նախադասություն:
Լսի՜ր, Թո´մ, ի՞նչ է պատահել, Թո´մ:
Նախադասության մեջ ընդգծիր կոչականը:

— Ի՞նչ է պատահել, Թո´մ, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ:
Այս նույն նախադասությունը գրիր այնպես, որ կոչականը լինի սկզբում, վերջում:
—Թո´մ, ի՞նչ է պատահել գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ:
— Ի՞նչ է պատահել, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ, Թո´մ:

4.Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.
ա) դժբախտ — բախտավոր
բ) ատելի — երկրպագելի
գ) հիվանդ — առողջ
դ)անհետանալ — ի հայտ գալ

5.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող հետզհետե  բառը:

ա) աստիճանաբար
բ)   կարգին
գ) ավելի ուշ
դ)շատ ուշ

6.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա) դժբախտ-պարզ
բ) փորացավ-բարդ
գ) մորաքույր-բարդ
դ) հիվանդություն-ածանցավոր

7..Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա) վերմակ-ածական
բ)  նշան-գոյական
գ) ատամ-գոյական
դ) դպրոց-գոյական

 8.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:
ա)հագուստները
բ) մորաքույրը
գ) Սիդը
դ) իր

 9.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց:

Ի՞նչ է պատահել, Թո´մ, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ:

10.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.
ա)մտածել-մտորել
բ)փնտրել — որոնել
գ) լսել — ականջ դնել
դ) բնական – արհեստական

11.Վերնագրի´ր տեքստը:

Թոմի տառապանքը

12.Տեքստում մուգ գրված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:     Լրացրո՛ւ  դրանք:

Սիդը, հառաչեց  ձգվեց, հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց

13.Գրի´ր  մեկ բառով.

ա) մոր քույրը   — մորաքույր
բ) միտք անել  — մտածել
գ) ման գալ    — քայլել
դ) որոշում կայացնել  — որոշել

 14.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը:

որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շա□աթվա տանջանքները դպրոցում:

15.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել:

Թոմն ուզում էր հիվանդ լինել, որ դասի չգնար

16.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև ̀
ա) հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ)պահում էր որպես պահեստային ցավ
գ)չէր մտածել այդ մասին
դ) մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր

17.Ովքեր սիրեցին Թոմ Սոյերին և Հեքլբերի ֆինին, ուղարկում եմ գրքի և ֆիլմի հղումները, կարող եք ազատ ժամանակ կարդալ և դիտել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s