Խորհուրդներ

Թոմ                                                                Ֆիլլ

Չղաբել ուրիշներին:                   Թաբառաշրջիկ ես ցրտին քնիր տակառի մեջ:

չուշանալ դասից:                                        հաճախ թափառեք:

երբ պետք է գորտնուք բուժել եկեք ինձ մոտ:         երբ շոգ է գնացեք ծով:

Դպրոցից մի ուշացիր:                                   միշտ մնացեք դրսում:

Հաճախ մի գնացեք դպրոց:                     ուրիշի շորերը վերցրեք:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s