Թոմ Սոյերի արկածները Թեստային աշխատանք

1.Տեքստում գտի՛ր Հեքլբերի Ֆիննին նկարագրող տողերըև շեղատառ դարձրո՛ւ:

2.Բոլոր երեխաների մայրերն ինչո՞ւ էին ամբողջ սրտովատում Հեքլբերի Ֆիննին:

ա. Ֆիննը գիտեր գորտնուկի բուժման մեթոդները:                                                                    բ. Հեքլբերի Ֆիննը սիրում էր խաղալ սատկած կատուներով:
գ. Նա ծույլ, սանձարձակ, գռեհիկ և վատ տղա էր:
դ. Ֆիննի  շալվարի ծոպավոր ծայրերը քարշ էին գալիս ցեխի մեջ:

3.Սատկած կատուն Ֆիննին ինչո՞ւ էր անհրաժեշտ:

ա. Թոմի նախանձը շարժելու համար:
բ. Գորտնուկը բուժելու համար:
գ. Ֆիննը սովորություն ուներ խաղալ սատկած կատվով:
դ.  Ֆիննը պատրաստվում էր այն վաճառել:

4.Ի՞նչ վերաբերմունք ուներ Թոմը Հեքլբերի Ֆիննի նկադմամբՊատասխանը մուտքագրի՛ր:

― Ինչպե՞ս են սատկած կատվով բուժում գորտնուկը:
― Վերցնում ես քո կատուն և կեսգիշերից առաջ գնում գերեզմանատուն, երբ այնտեղ արդեն թաղված է որևէ մեծ հանցագործ։Կեսգիշերին կգա մի սատանա, կամ երկուսը, բայց դու նրանց չես տեսնի

 5.Տեքստից գտի՛ր  և այստեղ պատճենի՛ր այն հատվածըորտեղ պատմվում էթե

ինչպես են սատկած կատվով բուժում գորտնուկը:

Հոտած ջրով

6.Ուշադիր կարդա երկխոսությունը և գրի՛րթե բացիսատկած կատվից էլ ինչո՞վ

կարելի էր բուժել գորտնուկը:

Վերցնում ես քո կատուն և կեսգիշերից առաջ գնում գերեզմանատուն, երբ այնտեղ արդեն թաղված է որևէ մեծ հանցագործ։ Կեսգիշերին կգա մի սատանա, կամ երկուսը

7.Որտե՞ղ էր քնում Հեքլբերը ցուրտ օրերին:
ա. Եկեղեցու բակում:
բ. Դատարկ տակառներում:
գ. Որևէ տան բակում:
դ. Որտեղ պատահի:

8.Տեքստում մգեցված չորս բայերը ուղիղ ձևով ենհամապատասխանեցրո՛ւ 

նախադասությանը:

9.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկ հարցական նախադասություն:

Լսիր, ինչի՞ են պետք սատկած կատուները։

 

1.Տեքստի բառերից չորսում բաց թողած տառի փոխարեն  գծիկ է դրված: Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը կարմիր գույնով:

մարդկանց անգամ կրունկները արգելում

2.Տրված նախադասության ենթական ներկի՛ր կարմիր գույնով, ստորոգյալը՝ մանուշակագույն:

Թոմը ողջունեց ռոմանտիկ թափառաշրջիկին:

3.Տրված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան, դի՛ր բաց թողնված կետադրական նշանը:

Միայն մի ուսակապ էր պահում շալվարը, որի նստատեղը նույնպես կախ էր ընկնում։

4.Ո՞ր բառն է տարեց  բառի հոմանիշը: Ճիշտ տարբերակն ընդգծի՛ր:

ա. Տարօրինակ
բ. Տարրական
գ. Փոքր
դ. ծեր

5.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը՝ ըստ կազմության:

ա. ծոպավոր-պարզ
բ. կոշիկ-պարզ
գ. թանկագին-բարդ
դ. մաքրություն- ածանցավոր

6.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է , թե այն ինչ խոսքի մաս է: Սխալ տարբերակն ընդգծի՛ր:

Ա. գլխարկ-գոյական
Բ. երկուս-թվական
Գ. չէին ծալվում-բայ
Դ. կտոր-ածական

  1. Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխելով` տեղադրի՛ր բաց թողած տեղերում:

Թոմը երազել էր  Հեքլբերի Ֆիննի պես զբոսնել ամբողջ օրը, դասի չգնալ և զբաղվել նրա սիրած գործով: (երազել, նա )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s