Ածական

 

1.Գրիր տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։
Նկար գունազարդ սիրուն  մեծ : Այգի Ծաղկառատ մեծ գույնզգուն , ծաղիկ բուրավետ գարնանային ձմռային , գիրք մեծ հետաքրքիր մանկակամ, գորգ պատմական գեղեցիկ հնադարյան։

2.Լրացրու նախադասությունները` ընդգծված գոյականներին տալով  հետևյալ ածականներից որևէ մեկը՝վաղեմի,գազազած, կանաչապատ, անսպառ, փոքրամարմին,ստվերախիտ:

փոքրամարմին Աղջիկը անհանգիստ շուրջն էր նայում: Ձիավորները սրարշավ հասան մի  կանաչապատ դաշտավայր:
անսպառ Երջանկություն պատել էր պատանու սիրտը: գազազած Ամբոխը հոծ խմբերով մոտեցավ կալվածատիրոջ տանը: Ճամփորդները հասան մի ստվերախիտ  անտառ և սպասեցին իրենց ուղեկցին:վաղեմի Ընկերները փոքրիկ առիթով վիճել էին և բաժանվել իրարից:

3.Դուրս գրիր բոլոր ածականները:

Առավոտյան պայծառ արևը շողում էր կապտավուն երկնքում: Սառնորակ ու մաքուր օդում տարածվել էր երփներանգ ծաղիկների արբեցնող բույրը: Անահիտը հագավ վարդագույն վերնաշապիկը, դրեց ճերմակ գլխարկը ու երջանիկ ժպիտով դուրս նայեց կիսաբաց լուսամուտից: Շուրջբոլորը սավառնում էին թռչունները՝ գարնան հիասքանչ օրով խենթացած:

4.Հետևյալ գոյականներից ստացիր ածականներ և գրիր:

(Հն)Հին-ություն, մեծ-ություն, լավ-ություն, (երջանկ)Երջանիկ-ություն, հնչեղ-ություն, ագահ-ություն, ստոր-ություն, հաջող-ություն, լայն-ություն, երկար-ություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s