Բնություն. առաջադրանք

1.Բնության մասին գիտելիքները անհրաժեշտ են, որպեսզի

ա) մարդիկ խելամտորեն օգտվեն բնության բարիքներից

բ) մարդիկ պահպանեն ու հարստացնեն բնությունը,

գ) բնությունից օգտվեն նաև հետագա սերունդները

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Երկրագնդի ամենամեծ մայրցամաքն է՝

ա) Ավստրալիան

բ) Եվրասիան

գ) Աֆրիկան.

  1. երկրագնդի ամենամեծ օվկիանոսն է՝

ա) Ատլանտյանը, բ) Հնդկականը, գ) Խաղաղը:

  1. Ցամաքի համեմատաբար փոքր մասերը, որոնք բոլոր կողմեր շրջապատված են ջրով, կոչվում են՝

ա) հարթավայրեր, բ) բլուրներ, գ) կղզիներ:

  1. Մեր շրջապատում օդի գոյությունը չենք զգում, որովհետև այն՝

ա) անգույն է, բ) անհոտ է, գ) թափանցիկ է:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Դեպի մթնոլորտ թթվածին արտազատում են՝

ա) կենդանիները, բ) բույսերը,

գ) գործարանները և ֆաբրիկաները

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Քամին առաջանում է՝

ա) օդի հորիզոնական տեղաշարժից, բ) ծառի ճյուղերի շարժումից, գ) շոգ եղանակից:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  1. Օդը՝

ա) տարբեր գազերի խառնուրդ է, բ) հեղուկ մարմին է, գ) պինդ մարմին Է:

  1. Բնության մեջ ջուրը գտնվում Է՝

ա) հեղուկ վիճակում,

բ) պինդ վիճակում,

գ) գազային վիճակում:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են

10. Գետնի տակից դուրս հորդող ջրերն անվանում են՝

ա) ակունք, բ) աղբյուր, գ) գետակ:

11. Նշվածներից օվկիանոսի մաս է

ա) ծովը,

բ) Լիճը,

գ) ճահիճը:

12. Ի՞նչ է հողը՝

ա) ապար,

բ) քայքայված ապար,

գ) քայքայված ապարի և հումուսի խառնուրդ:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

13. Ի՞նչ է հումուսը՝

ա) քայքայված ապար,

բ) մահացած բույսերի ն. կենդանիների մնացորդ,

գ) օգտակար հանածո:

14. Տուֆը, մարմարը, բազալտը’

ա) վառելիք են, բ) մետաղներ են, գ) շինանյութեր են

15. Բույսերին աճելու համար անհրաժեշտ Է`

ա) օդ,

բ) ջուր,

գ) Արեգակի լույս և ջերմություն,

դ) նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s