Առաջադրանք

1.Երկրագնդի ամենափոքր և ամենաչոր մայրցամաքն է՝ 0.5մ.
ա.Աֆրիկան բ.Ավստրալիան գ.Անտարկտիդան


2. Երկրագնդի ամենափոքր օվկիանոսն է՝ 0.5մ.
ա.Խաղաղը բ.Հնդկականը գ.Հյուսիսային սառուցյալը
3.Բույսերին աճելու համար անհրաժեշտ է ՝ 0.5մ.
ա. Օդ բ. օդ և ջուր գ. օդ , ջուր , լույս դ. օդ , ջուր , լույս, ջերմություն
4. Լրացնել նախադասությունը՝ 1մ.
Երկրագնդի հարթ տարածությունները կոչվում են հարթավայր, իսկ հարթավայրերում տեղ-տեղ հանդիպող բարձրացած տեղամասերը՝ Բլուր:
5.Ո՞րն է կոչվում մայրցամաք: Թվարկել մայրցամաքները 2մ.
Հյուսիսային Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա, Եվրոպա,Ասիա,Աֆրիկա,Ավստրալիա:
6. Լրացնել նախադասությունը՝ 1մ.
Երկրի մակերևույթով, իր բնական հունով հոսող ջուրը կոչվում է գետ, ցամաքի ջրով լցված ընդարձակ գոգավորությունը՝ լիճ:
7.Ի՞նչ է հումուսը 0.5մ.
ա. Քայքայված ապար բ. օգտակար հանածո գ. մահացած բույսերի և կենդանիների մնացորդ
8. Կատարել համապատասխանեցում նախադասությունը 1մ.
Աֆրիկա ամենաշոգ
Անտարկտիդա ամենացուրտ
Հարավային Ամերիկա ամենախոնավ
Ավստրալիա ամենաչոր և ամենափոքր
Եվրասիա ամենամեծ
9.Ածուխը, քարածուխը, նավթը 0.5մ.
ա.վառելիք են բ. մետաղներ են գ. շինանյութեր են
10.Շարունակել նախադասությունը 1մ.
Բոլոր կենդանի օրգանիզմները բաղկացած էն էակներից
11.Ո՞րն է կոչվում ծով: Ի՞նչ ծովեր գիտեք: 1.5 մ.
Սև ծով, կարիր ծով, սպիտակ ծով, դեղին ծով, միջերկրական ծով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s