Մայրենի

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝ ձյուն, հեքիաթ, թիվ, բժիշկ:

Ձյուն-Ջյունոտ

Հեքիատ-Հեիաթական

Թիվ-Թվական

Բժիշկ-Բժշկական

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող-մրոտ
Յուղ ունեցող-յուղոտ
Ժանգ ունեցող-ժանգոտ
Փուշ ունեցող-փշոտ
Ցեխ ունեցող-ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

-ական-դպրոցական,ընկերական,բժշկական
-արան-գրադարան թանգարան,բնագիտարան
-ավոր-վիրավոր,գրավոր,ածանցավոր
-անոց-հյուրանոց,ակնոց,հիվանդանոց
-իկ-պարիկ փոքրիկ ուլիկ
-ակ-տնակ,առվակ,գետակ

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան-անտուն, անօգուտ, անտեր, անլիճ, անպատրաստ
վեր-վերելակ, վերարկու
գեր-գերհսկա
ընդ-ընդմիջում ընդհանուր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s