Նուկիմ քաղաքի խելոքները

Նուկիմ քաղաքի պատգամավորները եկան ամառ չեր եղել, որ ասել էր թագավորը: Այդպես մարդիկ սպասեցին  մինչև ամառը գա և այդպես չեկավ ամբողջ Նուկիմ քաղաքի մարդիք շարժվեցին դեպի թագավորի նստավայր: Եվ սկսեցին ավիրել նստավայրը, որ ապրեն այնտեղ որովհետև ամառ լինի այդպես ավիրեց նստավայրը: Սարքեցին կառուցեցին տներ, որ ապրեն  այդ հիանալի ամառվա մեջ, որ կարողանան բույսեր տնկել և քաղաքի անուն Ամառ էր որովհետև շոգ և հիանալի էր: Եվ այնտեղ գալիս էին տուրիստներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s