Իսկ եթե եղնիկը չգնար

Եղնիկը որոշեց չգնալ և այդպես մնաց  նրանց մոտ: Մի քանի ամիս հետո մի բան նկատեցին, որ  բան է շրխկում՝  շխկ-շխկ-շխկ, նրանք անհագստացան և դուրս եկան ստուգելու: Եղնիկը մինչև շրխկոցը, նա դուրս էր եկել իր ընկերոջը գտնելու: Շրխկոցը նա չէր արել այլ նրա ընկերը հետո նա վերադարձավ ու տեսավ նրա ընկերոչը և գնացին անտառ հանգստանալ ու արագ հետ եկավ Ավետիքի եղնիկը: Այդ պահին Ավետիք Իսահակյանը գնաց քնելու իր երեխաների հետ և եղնիկն էր հասցրել քնելու: Երկրորրդ  օրը Աետիքը նկատեց, որ եղնիկը թռավ պատժգամի վրայից դուրս:Նա էլ դուրս եկավ, որ նայի թե ուր է գնում: Այդպես հետևեց գնաց և տեսավ, որ մի ուրիշ եղնիկի մոտ է գնում և անդպես նրանք ժամերով նստեցին շփվեցին խաղացին: Հետո Ավետիքի եղնիկի մոտից մի մոքր եղնիկ ծնվեց Ավետիքը մոտիկացավ և սիրեց փոքրիկին:Իսկ հետո այդպես թողեց միասին ապրեն իր կառուցած մեծ բնում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s