Բառագիտություն Արմատ

Բառագիտություն
Արմատ 

Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահատող մասն է, հիմքը: Արմատը արտահայտում է բառի հիմնական իմաստը և չի բաժանվում բաղադրիչների:

Օրինակ՝ թագ արմատից ունենք թագավորանթագթագուհի բառերը:

Առաջադրանքներ՝

1.Գտիր և առանձնացրու հետևյալ բառերի արմատները՝ գետակ, ձորակ, շնորհալի, հեռավոր-հեռու հարցուփորձ, վերջալույս, անցորդ:
2Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

նվեր, նվիրատու, նվիրված, նվիրվել-նվեր
նրբազգաց, նրբամարմին, նրբանկատ-, նրբորեն-նուրբ
սրտոտ, սրտամոտ, սրտաբաց-սիրտ
գունավոր, գունազարդ, գունավորել, գունատ, գունաթափ-գույն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s