մաթեմատիկա

Ինքնուրույն աշխատանք

2 պարկերից առաջինում կար 36 կգ ալյուր: Երբ վաճառողը այդ պարկից 6 կգ այլուր լցրեց երկրորդ պարկի մեջ, ապա պարկերում ալյուրների քանակաները հավասարվեցին: Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում:


Լուծում

36-6=30

 

  1. Լրացրու աղյուսակը
         a 2044 64080
         b 7 80
2044 x 7-2044:7=14016

3.Снимок

70×6=420                   x5=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s