Մայրենի

աշունՆկարածը եկրորդ տունն է

Ծառեր, թըփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ, Աշուն սընաւ։

Սաղարդ–սաղարդ սարսելով,
Ոսկի տերեւ դարսելով
Աշուն քընավ։

Տարափ ու բուք փըչելով,
Վայուն–մայուն ճըչելով՝
Աշուն ծընավ։

 

Սա եկրորդ տունն է

1.Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բացատրիր:
Սաղարդ-տերև

2.Տարվա ո՞ր եղանակն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ:
Աշուն է

3.Վերնագրիր բանաստեղծությունը:
Ոսկե աշունը մետենում է

4.Վերնագրիր բանաստեղծության յուրաքանչյուր տունը:

1 տուն- Թփերի ծառերի մրգերի աշխարհ
2 տուն- Աշունը գալիս է
3 տուն- Աշունը ամռան դարձրեց ոսկե գույն

5.Նկարիր բանաստեղծության այն տունը, որն ամենաշատը հավանեցիր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s