Սասունցի Դավիթ

մայիսի քսանմեկին օրը երկուշաբթի

Վերնագրիր 5 6 7 8 հատվածը:

Դավիթը հովիվ եղավ

Դավիթի տանջանքը

Բողոք Դավիթին

Սկսում է նույն Դավիթի տանջանքը

 

գրավոր պատմել

Դավիթը գառներին տարավ Սասմա սարեր, որ  արածեն ես, որ դղրդոցը լսվավ գազաները փաղան սար ու ձոր Դավիթը ընկավ գազաներ հավաքեծ տարավ խառնեց գառների ու հիմա բոլոր կենդանիները իջան քաղաք բոլորը փաղան տներ ժամեր խանութներ և զարմացավ Դավիթը եսպես վաղ են քնում մարդիկ  մարդիկ ասացին  թե Դավիթը միշտ մեր գլխին փորձանք բերի

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s