Թումանյանական բառային Ֆլեշմոբ

Եղյամ-խոտի վրա (գետնին) նստած աստղանման
սառցային:

Համառել-չզիջել

Մամուռ-քարերին ծառերին և այլուր աճող անարմատ բույս

Մամռած-Մամուռով ծածկված

Կարգել-նշանակել
Ակ-այն տեղը, որտեղից դուրս է գալիս
(բխում է) աղբյուրի ջուրը
Չրթչրթալ-թռչնային ձայն հանել
Շնչակտուր-շունչը կտորվել
Չափար-ցանկապատ
թևին տալ-թռչել
Հանդարտ-խաղաղ հանգիստ մեղմ
հեզ-մեղմ քնքուշ նրբին
վար-ներքև
ցրտահար-ցրտից վնասված ցուրտը տարած
Մի օրվա հող-մեկ օրում վարելու հող
Զարուրած-սարսափած
Ռանչպար-հողագուրծ
Ղրկած-ուղարկած
Դուրս է գալիս-պարզվում է
Մի լուծ եզ-մի գուտանով վար անող եզներ
Պարգև-նվեր ընծա
Հափշտակել-խլել գողանալ
Քթոց-բարակ ճյուղի հյուսված զամբյուղ
Փչակ-ծառի բնի մեծ առաջացած խոռոչ
Տիրանալ-ուժով տեր դառնալ
Չարամիտ-չար մտքերով ունեցող
սպառնալ-վախեցնել ահ տալ
գեթ-գոնե
Էս միջոցին-այդժամանակ
Զարհուրիկ-վախեցած վախվորած
Իրավ-ճիշտ իսկապել
Կռավան-կռկռան
Չարալեզու-չար լեզու ունեցող չարախոս
Պահուստ- նեղ օրվա համար պահված բան
Անաժաժ-անշարժ
Ճղնակոտոր-ճյուղերը կոտորված
Մարամար-մեղմ հանդարտ թույլ
Մազագձուձ-մազերը խառնված գզգզված
Կոկոս-արև ադարձային բույս
Ծակուռ-փչակ
Բոմբ-ռումբ
Ապրուստ-ապրելու միջոց
Ծեղ-չոր խոտ
Նվազել-քչանալ պակասել
Լղարել-նիհարել
Ռանգի յայլի-պարի տեսակնեներ
Տռզել-գիրանալ փրկվել

բանացնել-աստեղ աշխատեցնել

ջոկ- առանձին

ապրանք-այստեղ  ընտանի կենդանի (անասուն)

ավերակ-այստեղ փլատակ ավերված ամայացած շինանյութ

խարխուլ-քանդվելու աստիճանին հասած

աչքածակ-ագահ

գանգատվել-բողոքել դժգոհել

փութ-ծանության չափ

մշակ-ծառա

Լիդր-ծանրության չափ

գզել-բուրդը բամբակը (մարմրաթելը)որոլել թել պատրաստել

ածել-այստեղ լցնել թափել

մուռ-մամուռ

քարեք-պատին ամրացրած տախտակ (դարակ) վրան զանազան  իրեր դնելու համար

խալիչա-գորգ հաստ գործվածք հատակը  կամ պատերը ծածկելու համար

Վեռնագիր

<<Ոսկու կարասը>>
<<Կիկոսի մահը>>
<<Չարի վերջը>>
<<Մուկիկի մահը>>
<<Կանաչ ախպեր>>
<<Մարտ>>
<<Արագիլ>>
<<Ամառվա գիշերը գյուղում>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s