Ագարակում

Ա ԳԱ ՐԱ Կ

Այսօր մենք գնա ցել էին ք  ա գա րա կ: Մենք քայլեցինք Բ – 4 թաղամասով մի սիրուն        նարջագույն  պարսպի կողքով  և մի քիչ քայլելուց հետո հա սա նք  ագարակ և  մտանք    տեսնելու ձիերին , մենք առաջինը Մաշային տեսանք, երկրորդը՝ Բեբեին, Բոյինին, Ջինային , Բիզբիզին և Խզբզին:  Կատվին, որն ագարակում էր  դա ընկեր Լուսինեի  կատուն էր անունը ՝Լեդի  Գագա, տեսանք ծովախոզուկ ու գերմանամուկ, որոնք այնքան փ ոքր էին կարծես տերև լինեին: Մենք դուրս եկանք բակ, որտեղ կար մի հսկայական շուն, հավիկներ, երկու սագեր՝ սագերը մի հատվածում նստել ու երգում էին, պոչերը շա րժում : Հետո վերադարձանք դպրոց :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s