Գնդլիկ-Բոքոնիկ

  Գնդլիկ – Բոքոնիկը         

 

Լինում    է    չի    լինում    մի    պ ա ռա վ    ու   մի    ծերուկ     են

լինում:    Մ ի   օր   ծերուկը     պ ա ռա վին    խ նդրում   է.

-Պա ռա վ    ջա ն   մի     գնդիկ – բոքոնիկ   թխիր:

-Ինչո՞վ     թ խ եմ   ա յլուր      չու նենք:

-Է, պառավ   ջան    տաշտակը    քերիր մեջը   ավլիր    կարող   է   մի   բան    դուրս    գա :

Պառավը վերցնում է  սագի   թևիկը    տա շտա կը     քերում -քերքրում,

մեջը  ա վլում,    հավաքում  է   մի    բուռ     ա յլուր:  Թխ ում    է  պառավը    մի    գնդիկ – բոքոնիկ ,    դնում     պատուհանին    գոգին,    որ   սառի:  Գնդիկ-բոքոնիկը    մնում   է  մնում  ու  հանկարծ   լուսամուտից   գլորվում    նստարանին,     նստարանից   հատակին,    հատակի   վրայով    դեպի   դուռը    շեմքից   ցատկում   է   նախասենյակ, նախասենյակից    գլորվում     բակ ,   այնտեղից    դուրս    է   թռչում  ու   գլորվում    ճանապարով    գնում  է  գնում   հանդիպում է  մուկիկին:

-Գնդիկ-բոքոնիկ ես  քեզ   պիտի   ուտեմ,- ինձ  մի  կեր,   ես  քեզ  համար  մի  երգ  կերգեմ . «ես գնդիկ – բոքոնիկն  եմ    տաշտակից   քերված  կողքերից ավլած,  հում   սերով    հունցված,   յուղով   գնդված, լուսամուտին  սառեցրած,  ես  պապիկից  փախել  եմ  տատիկից էլ   եմ   փախել   քեզնից էլ   կփախնեմ»,- և  փախավ  մուկիկից: Գլորվում  է գլորվում  դեմն  է  դուրս   գալիս  կատուն:

-Գնդիկ  բոքոնիկ   պիտի  քեզ  ուտեմ,- ինձ   մի  կեր  պստիկ   կատու,-  ես  քեզ  համար  մի  երգ  կերգեմ. «ես  գնդլիկ – բոքոնիկն  եմ    տաշտակից  քերված,  ավլած հում   սերով,    յուղով հունցված   գնդված,  լուսամուտին  սառեցրած,   ես  տատիկից  փախել   եմ   պապիկից   փախել  եմ  , Կատվից էլ   եմ  փախել   քեզնից էլ   կփախնեմ».-   և  փախավ, դեմն   է   դուրս   գալիս  շունը.                                                                                                             – Գնդիկ – բոքոնիկ   ինչ կարմրիկն   ես,- և  գնդիկ – բոքոնիկը    մտածեց,   որ   շունը  ուզում   է  երգը  լսել,  շունն  ասաց.

– Լեզվիս  նստիր,  որ տաք  լինի  և  տաք  երգես  շունը  հանեց   լեզուն   և գնդլիկ – բոքոնիկը  նստեց  լեզվին  և  շունը  կերավ նրան:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s