ԻՄ ԱՅՍՕՐԸ 3

ԻՄ Ա ՅՍՕՐԸ
Ա ռա վոտյա ն ես արթնացա իջա այգի  օգնեցի տատիկիս  գարնանային  աշխտանքներ անելիս: Փորեցինք,  և  տատիկիս հետ գետնախնձորներ հանեցինք: Գետնախնձորը կարտոֆիլի նման է այն օգտագործում են հում  և  եփած  վիճակում գետնախնձորը օգտակար է, քա նի որ նրա մեջ օգտակար նյութեր կան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s