Մայրենի

Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականներըգրեք ուղիղ ձևով: Մեքենայով, Ինչ-ավազ, Ինչ-անտառ Ինչ-քաղաք, Ինչ-տառ, Ինչ-սեղան, Ինչ-լուսամուտ, Ով-մարդկիկ, Ովքեր-երեխաներ, Ինչ-գրչատուփ, Ինչ-մատ, Ինչ-ստեղնաշ:

Օրինակ՝ մեքենայով-մեքենա

2.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
Գրքային-գիրք, գրքից-գիրք, մեքենայով-մեքենա, քաղաքից-քաղաք, անգլուխ-գլուխ, մսոտ-միս, մսից-միս, քաղաքային-քաղաք, յուղոտ-յուղ, բախտից-բախտ, անբախտ-բախտ, գլխավոր-գլուխ, գլխով-գլուխ, մարմնին-մարմին, անմարմին-մարմաին:

3.Բառերից անջատեք նախածանցները:

Վեր-հանել, դժ-բախտ, ան-հնար, չ-կամ, չ-գալ, դժ-գոհ, ան-հեռատես:

4.Նախածանցներով ածանցավոր բառեր կազմեք:

Ան-անհեռատես, չ-չկամ,չգալ, դժ-դժգոհ,դժբախտ, վեր-վերհանել, արտ-արտերկիր:

5. Ուհի, ություն, եղեն, իչ,  ային վերջածանցներով որքան կարող եք շատ բառեր գրեք:

Ուհի-բժշկուհի,ընկերուհի,գրադարանավարուհի,

Ություն-շարունակություն,Խաբեբանություն,ուրախություն

Եղեն-Մրգեղեն,բանջարեղեն

Իչ-ուսուչիչ

Ային-մրգային